محمد سرشار،اشتغال، زنان، انتقاد ،صفیر گیلان،‏‏‏‏داستان نویس، Archives - صفیر گیلان
رژه ارتش زنان در میدان آرژانتین 24 دی 1396

رژه ارتش زنان در میدان آرژانتین

به گزارش  صفیر گیلان، محمد سرشار ‏‏‏‏داستان نویس، پژوهشگر و مدیر شبکه کودک (پویا و نهال) سیما در توئیتی به انتقاد از اشتغال زنان پرداخت. محمد سرشار در صفحه خود نوشت؛صبحهای زود توی میدون آرژانتین ارتش زنهاس که رژه میرن به سمت کار. البته تک و توک مرد خوشبخت هم  هستن که براشون شغل پیدا شده […]