محمد شکریه-بازار -گیلان-قرمز شدن-کرونا-رییس اتاق اصناف- Archives - صفیر گیلان
با بسته شدن اصناف و بازار مشکلی از کرونا حل نمی‌شود. 18 فروردین 1400
رییس اتاق اصناف گیلان

با بسته شدن اصناف و بازار مشکلی از کرونا حل نمی‌شود.

 رییس اتاق اصناف گیلان گفت: ورود مسافرین به گیلان موجب قرمز شدن اغلب شهرستان ها شد و منصفانه نیست که اصناف تاوان این اشتباه را بپردازند.