محمد پور پیر، پیرغلامان،هیئت امنا، شهرستان شفت،امامزاده ابراهیم ، امامزاده اسحاق Archives - صفیر گیلان
تشکل پیرغلامان هیئت امنای شهرستان شفت راه اندازی می شود 10 مهر 1401
پور پیر خبرداد

تشکل پیرغلامان هیئت امنای شهرستان شفت راه اندازی می شود

ئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شفت از ساماندهی هئیت امنای مساجد شهرستان خبر داد و گفت: در هفته وقف امسال ما تشکل پیر خادمان  شهرستان را در حوزه هئیت امنایی نیز تشکیل دادیم.