محورهای استان گیلان،مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان، فریبرز مرادی،بارش برف Archives - صفیر گیلان
۲۷۷ هزار متر مکعب برفروبی در محورهای استان گیلان 22 آبان 1400
در دومین بارش برف پاییزی انجام شد

۲۷۷ هزار متر مکعب برفروبی در محورهای استان گیلان

مرادی از زمان آغاز بارش برف تاکنون،۲۷۷ هزار متر مکعب در ۲۲۰ کیلومتر- باند از مسیرهای کوهستانی استان برف‌روبی شد افزود: میزان بارش برف در محور اسالم خلخال ۳۰ سانتیمتر ، محورهای سیاهکل -دیلمان و ماسال -گیلوان ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر و محور بلوردکان -خصیب دشت ۲۵ سانتیمتر گزارش شد.