محور سراوان به امام زاده هاشم،آسفالت،عملیات، فاز نخست،مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای،اخبار گیلان، Archives - صفیر گیلان
آغاز عملیات اجرایی فاز نخست تعریض محور سراوان به امام زاده هاشم 29 اردیبهشت 1400

آغاز عملیات اجرایی فاز نخست تعریض محور سراوان به امام زاده هاشم

صفیر گیلان؛مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان گفت: عملیات اجرایی فاز نخست تعریض محور سراوان به سمت امام زاده هاشم با اعتبار۴۶۰ میلیارد ریال آغاز شد.