محیط زیست و پسماند،فرمانداری شهرستان رشت،شهردار رشت Archives - صفیر گیلان
تاکید شهردار رشت بر لزوم استفاده از ایده‌ها و نظرات ثمن‌ها در موضوعات شهری 24 مرداد 1402
برای عبور از چالش‌های محیط زیست و پسماند!

تاکید شهردار رشت بر لزوم استفاده از ایده‌ها و نظرات ثمن‌ها در موضوعات شهری

شهردار رشت گفت: هدف و دیدگاه مشترکی بین شهرداری رشت و تشکل‌های مردم‌نهاد وجود دارد چون همه ما بدون وقفه و بدون چشم داشت مشغول خدمت برای مردم و رفع مشکلات شهر هستیم.