مخابرات منطقه ای گیلان،مراکز خرید و فروش،نیروی انتظامی، شهرستان شفت ،اسقاط ضایعاتی Archives - صفیر گیلان
بازدید از مراکز خرید و فروش اسقاط ضایعاتی در شهرستان شفت 05 آبان 1400
به منظور پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی

بازدید از مراکز خرید و فروش اسقاط ضایعاتی در شهرستان شفت

صفیر گیلان؛با هماهنگی نیروی انتظامی شهرستان شفت و به منظور پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی ، مراکز خرید و فروش اسقاط ضایعاتی این شهرستان مورد بازبینی و نظارت قرار گرفت .