مخابرات منطقه گیلان، اداره مخابرات،مخابرات شهرستان صومعه سرا Archives - صفیر گیلان
آئین تکریم و معارفه جانشین رئیس اداره مخابرات شهرستان صومعه سرا برگزار شد 16 فروردین 1401
با حضور معاونت و رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان

آئین تکریم و معارفه جانشین رئیس اداره مخابرات شهرستان صومعه سرا برگزار شد

صفیر گیلان؛محتشم امیری رسماً با حکم مهندس یداله حسنی مدیریت مخابرات منطقه گیلان ، به عنوان جانشین رئیس مخابرات شهرستان صومعه سرا معرفی شد.