مخابرات منطقه گیلان، سرپرست شهرداری رشت، مخابرات،رشت Archives - صفیر گیلان
دیدار مدیریت مخابرات منطقه گیلان و سرپرست شهرداری رشت 18 مهر 1400
بهینه سازی زیرساخت فیبرنوری سطح شهر رشت

دیدار مدیریت مخابرات منطقه گیلان و سرپرست شهرداری رشت

علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت به اتفاق ناصرعطایی معاونت مالی شهرداری و هاجرخرمدل ماسوله ریاست اداره درآمدهای شهرداری رشت با حضور در دفتر مدیریت مخابرات منطقه گیلان با علیرضا پارسائی دیدار و گفتگو کرد .