مخابرات منطقه گیلان، شرکت مخابرات ایران،مصرف برق،اخبار گیلان، ساعات کاری ،صرفه جویی، Archives - صفیر گیلان
تغییر ساعات کاری مخابرات منطقه گیلان به منظور صرفه جویی در مصرف برق 06 تیر 1400

تغییر ساعات کاری مخابرات منطقه گیلان به منظور صرفه جویی در مصرف برق

مدیر امور اداری و منابع انسانی مخابرات منطقه از تغییر ساعات کاری مخابرات منطقه گیلان خبر داد.