مخابرات گیلان ،کافو نوری،کابل کشی،شهرستان لاهیجان Archives - صفیر گیلان
اجرای عملیات حفاری و کابل کشی و نصب کافو نوری در روستای پهمدان شهرستان لاهیجان 20 آذر 1402
مدیر مخابرات گیلان خبر داد؛

اجرای عملیات حفاری و کابل کشی و نصب کافو نوری در روستای پهمدان شهرستان لاهیجان

اجرای عملیات حفاری و کابل کشی و نصب کافو نوری در روستای پهمدان شهرستان لاهیجان ؛از سوی معاونت شبکه مخابرات منطقه گیلان با تلاش همکاران فنی عملیات حفاری و کابل کشی و نصب کافو نوری روستای پهمدان در شهرستان لاهیجان آغاز شد