مدیرعامل بیمه دانا،آسایش،رحیم شوقی، شهرداری رشت Archives - صفیر گیلان
آسایش شهروندان به عنوان سرمایه انسانی اولویت برنامه های شهرداری رشت است 10 مهر 1402
شهردار رشت در دیدار مدیر عامل و هیئت همراه بیمه دانا:

آسایش شهروندان به عنوان سرمایه انسانی اولویت برنامه های شهرداری رشت است

صفیر گیلان؛شهردار رشت در دیدار مدیر عامل و هیئت همراه بیمه دانا گفت: ارتقای آسایش و امنیت شهروندان به عنوان سرمایه انسانی اولویت برنامه های شهرداری رشت است.