مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی،آکادمی آینده سازان،انزلی،عیسی فرهادی،فوتبال Archives - صفیر گیلان
عیسی فرهادی با فوتبال گلشن چمن نشین شد 11 مهر 1401
در اختتامیه آکادمی آینده سازان برترانزلی،

عیسی فرهادی با فوتبال گلشن چمن نشین شد

صفیر گیلان،فرهادی افزود:خوشبختانه شهرستان انزلی از مناطق ورزش خیز و ورزش پرور کشور است و در فوتبال نیز ریشه‌ها و استعدادهای عمیقی در خود پرورش داده و شکوفا شده است.