مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان،سد لاستیکی،آبکیری سد،وحید خرمی Archives - صفیر گیلان
آبگیری سد لاستیکی ماسال با موفقیت انجام و آماده بهره برداری است. 22 مهر 1402
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان،

آبگیری سد لاستیکی ماسال با موفقیت انجام و آماده بهره برداری است.

صفیر گیلان :مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان خبر از انجام موفقیت آمیز آبگیری مخزن (تست تر) سد لاستیکی ماسال داد و گفت: این سد هم اکنون آماده بهره برداری است.