مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان،اخبار گیلان،تصفیه فاضلاب شهرک مهدی آستارا ،سید محسن حسینی Archives - صفیر گیلان
بهره برداری از پکیج تصفیه فاضلاب شهرک مهدی آستارا در تابستان سال جاری 08 تیر 1400
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان خبر داد:

بهره برداری از پکیج تصفیه فاضلاب شهرک مهدی آستارا در تابستان سال جاری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان از ساخت و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب شهرک مهدی آستارا در تابستان سال جاری خبر داد.