مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان،مازیار علی‌پور،فاضلاب استان گیلان،دفع بهداشتی فاضلاب Archives - صفیر گیلان
اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان برای جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب استان گیلان نیاز است 26 اردیبهشت 1401
علی‌پور تصریح کرد:

اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان برای جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب استان گیلان نیاز است

صفیر گیلان؛اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان برای جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب استان گیلان نیاز است.