مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، سد لاستیکی شاخزر، تولم شهر صومعه سرا Archives - صفیر گیلان
سد لاستیکی شاخرز با حدود ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است 27 شهریور 1402
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان :

سد لاستیکی شاخرز با حدود ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان از پیشرفت فیزیکی حدود ۸۲ درصدی سد لاستیکی شاخزر در تولم شهر صومعه سرا خبر داد.