مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان،بسیج،مصرف بهینه،مدارس،ستاد مدیریت بحران،شرکت گاز Archives - صفیر گیلان
طرح پایش دمای ادارات در گیلان آغاز شد 13 آذر 1401
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان،

طرح پایش دمای ادارات در گیلان آغاز شد

با توجه به لزوم رعایت مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در حوزه های مختلف مصرف، بسیج شرکت گاز استان گیلان اقدام به پایش گسترده دمای ادارات، بانک ها و مدارس کرده است