مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان،روستای گیلان،گازرسانی Archives - صفیر گیلان
در طی ۸ سال، به یک هزار و ۲۳ روستای گیلان گازرسانی شده است 23 تیر 1400
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان خبر داد،

در طی ۸ سال، به یک هزار و ۲۳ روستای گیلان گازرسانی شده است

از ابتدای دولت یازدهم در سال ۹۲ تاکنون، یک هزار و ۲۳ روستا در گیلان بهره مند از گاز طبیعی شده اند و درصد بهره مندی گاز خانوارهای روستایی گیلان از ۶۱ درصد به ۹۶ درصد افزایش یافته است.