مدیرعامل صندوق هنر-اخبار گیلان-هنر کارت-صفیر گیلان-یارانه بیمه - کرونا Archives - صفیر گیلان
همه توانمان را برای یارانه بیمه گذاشته‌‌ایم 28 آبان 1399

همه توانمان را برای یارانه بیمه گذاشته‌‌ایم

مدیرعامل صندوق هنر در پاسخ به اینکه هنرمندان بسیاری می‌خواهند بدانند کی کارت به دستشان می‌رسد؟ تصریح کرد:«صدور کارت کار زمانبری است برای همین به هنرمندان گفتیم که این حساب افتتاح شده اما صدور کارت زمانبر است اما اگر کسی این پول را زودتر می‌خواهد می‌تواند با مدارک خود به بانک آینده مراجعه کرده و پول را زودتر دریافت کند.»