مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- مهندس اکبرزاده مدیرکل بنیاد مسکن گیلان-هادی درفشی-بنیاد مسکن- ورزش-زورخانه Archives - صفیر گیلان
بازدید از پروژه در حال احداث زورخانه رشت 15 آذر 1399

بازدید از پروژه در حال احداث زورخانه رشت

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان پیشرفت فیزیکی ۳۶ درصدی پروژه گفت : اسکلت فلزی پروژه با پیشرفت ۹۰ درصدی مونتاژ شده و فقط سازه گنبد مانده که باید در محل مونتاژ گردد.