مدیرکل بهزیستی- اعتیاد -مرکز جامع درمان-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی -دکتر حسین نحوی نژاد Archives - صفیر گیلان
اولین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در گیلان افتتاح شد 08 بهمن 1399

اولین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در گیلان افتتاح شد

مراسم افتتاح ویدئو کنفرانسی ۲۴ مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان بهزیستی کشور ، مدیرکل بهزیستی استان گیلان ، مدیران کل استانها و جمعی از مسئولین برگزار شد