مدیرکل بهزیستی گیلان،حق پرستاری خانواده محور،بهزیستی گیلان،قطع نخاعی Archives - صفیر گیلان
دو هزار و ۱۴۲ نفر مددجو«حق پرستاری خانواده محور»جذب بهزیستی شدند 15 آبان 1402
مدیرکل بهزیستی گیلان:

دو هزار و ۱۴۲ نفر مددجو«حق پرستاری خانواده محور»جذب بهزیستی شدند

صفیر گیلان ؛خدمت بین دانا با بیان اینکه بهزیستی گیلان در بخش ضایعه نخاعی هیچ پرونده پشت نوبتی نداردگفت: دو هزار و ۱۴۲ نفر از بهزیستی گیلان خدمات «حق پرستاری خانواده محور» دریافت می کنند