مدیرکل بهزیستی گیلان،سندرم داون،سیدمهدی خدمت بین دانا Archives - صفیر گیلان
پیام مدیرکل بهزیستی گیلان به مناسبت فرا رسیدن دهه آگاهی بخشی سندرم داون ” ۲۱ اسفند الی ۲۱ مارس “ 22 اسفند 1401
با آگاهسازی عموم جامعه یاری رسان این فرشتگان و خانواده های فداکارشان باشیم

پیام مدیرکل بهزیستی گیلان به مناسبت فرا رسیدن دهه آگاهی بخشی سندرم داون ” ۲۱ اسفند الی ۲۱ مارس “

سیدمهدی خدمت بین دانا مدیرکل بهزیستی استان گیلان، با صدور پیامی دهه آگاهی بخشی سندرم داون را گرامی داشت.