مدیرکل بیمه ایران در گیلان، بیمه ایران، بیمه، بیمه های زندگانی Archives - صفیر گیلان
شش درصد بیمه های زندگانی استان در اختیار بیمه ایران است 12 آبان 1400
مدیرکل بیمه ایران در گیلان مطرح کرد

شش درصد بیمه های زندگانی استان در اختیار بیمه ایران است

فلکیان، با اشاره به آشنایی مردم گیلان با مباحث بیمه ای، عنوان کرد: ضریب نفوذ بیمه در گیلان و کشور به ترتیب ۲.۸۶ و ۲.۵۲ درصد می باشد که نشان می دهد مردم گیلان از نظر فرهگ بیمه ای توسعه یافته هستند.