مدیرکل بیمه سلامت گیلان، داروخانه‌ ،خدمات دارویی ،بیمه شدگان پرداخت Archives - صفیر گیلان
پرداخت ماهانه ۶۰ میلیارد تومان بیمه سلامت به داروخانه های گیلان 14 اسفند 1402
مدیرکل بیمه سلامت گیلان مطرح کرد:

پرداخت ماهانه ۶۰ میلیارد تومان بیمه سلامت به داروخانه های گیلان

صفیر گیلان ؛مدیرکل بیمه سلامت گیلان، با بیان اینکه ماهانه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به موسسات طرف قرارداد پرداخت می کنیم، گفت: هر ماه ۶۰ میلیارد تومان به داروخانه‌های استان بابت خدمات دارویی بیمه شدگان پرداخت می شود