مدیرکل بیمه سلامت گیلان ،دارو، بیمه سلامت ،داروخانه های گیلان Archives - صفیر گیلان
پرداخت ماهانه ۶۰ میلیارد تومان بیمه سلامت به داروخانه های گیلان 16 فروردین 1403
مدیرکل بیمه سلامت گیلان مطرح کرد:

پرداخت ماهانه ۶۰ میلیارد تومان بیمه سلامت به داروخانه های گیلان

مدیرکل بیمه سلامت گیلان، با بیان اینکه ماهانه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به موسسات طرف قرارداد پرداخت می کنیم، گفت: هر ماه ۶۰ میلیارد تومان به داروخانه‌های استان بابت خدمات دارویی بیمه شدگان پرداخت می شود