مدیرکل تامین اجتماعی گیلان،بانوی گیلانی ، تامین اجتماعی،بیمه زنان خانه دار Archives - صفیر گیلان
بیش از ۳۷۰۰۰ بانوی گیلانی تحت پوشش بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی قرار دارند 03 دی 1400
علی حسین نژاد خبر داد

بیش از ۳۷۰۰۰ بانوی گیلانی تحت پوشش بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی قرار دارند

تمامی بانوان ۱۸ تا ۵۰ سال غیرشاغل که فاقد پوشش های بیمه ای هستند میتوانند در قالب بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی انعقادقرارداد نموده و در آینده بازنشستگی دریافت نمایند .