مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ،مشارکت و همدلی ، حضور باشکوه ،مردم ، انتخابات یازدهم اسفند ماه Archives - صفیر گیلان
مشارکت و همدلی اولین گام برای اعتلاء و پیشرفت است 09 اسفند 1402
 مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان :

مشارکت و همدلی اولین گام برای اعتلاء و پیشرفت است

صفیر گیلان/مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با صدور پیامی ضمن اشاره به اصل مشارکت و همدلی به عنوان گام آغازین هر موفقیت در تمام سازمانها و جوامع ، بر حضور باشکوه و همه جانبه آحاد مردم در انتخابات یازدهم اسفندماه تاکید نمود