مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان،جولان، رسانه‌، حجاب، قمه زنی،رژیم صهیونیستی Archives - صفیر گیلان
جولان حربه‌های رسانه‌ای دشمن با القای غلط بی تفاوتی مردم به دین و حجاب/برنامه ریزی رژیم صهیونیستی برای ترویج قمه زنی 03 مرداد 1401
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان،

جولان حربه‌های رسانه‌ای دشمن با القای غلط بی تفاوتی مردم به دین و حجاب/برنامه ریزی رژیم صهیونیستی برای ترویج قمه زنی

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان اذعان کرد: دشمن با جولان و حربه‌های رسانه‌ای القای غلط و تبلیغات رسانه‌ای را مثل اینکه مردم نسبت به دین و حجاب بی‌تقاوت هستند در حال انجام دادن است.