مدیرکل جدید سازمان تبلیغات گیلان،محمد علی نجفی،استانداری گیلان ، Archives - صفیر گیلان
حل مسائل فرهنگی با کارهای نمایشی صورت نمی‌گیرد و باید در میدان عمل اقدامات مؤثر صورت گیرد 11 بهمن 1402
نجفی مدیرکل جدید سازمان تبلیغات گیلان

حل مسائل فرهنگی با کارهای نمایشی صورت نمی‌گیرد و باید در میدان عمل اقدامات مؤثر صورت گیرد

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی متناسب با زیست بوم منطقه تعریف شود، گفت: تشکیل اتاق وضعیت برای فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.