مدیرکل راه و شهرسازی گیلان، سند مالکیت،متصرفان، اراضی دولتی Archives - صفیر گیلان
صدور سند مالکیت برای متصرفان واجد شرایط اراضی دولتی فقط تا پایان سال! 23 دی 1402
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان خبر داد؛

صدور سند مالکیت برای متصرفان واجد شرایط اراضی دولتی فقط تا پایان سال!

صفیر گیلان؛در راستای ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و برخورداری از تسهیلات بازآفرینی برای ساختمان‌های احداث شده در اراضی دولتی واقع در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، مهلت تشکیل پرونده برای ساکنین این محله‌ها تا پایان سال مقدور می‌باشد.