مدیرکل صمت گیلان،صنعت خودرو ، قطعه‌سازان گیلانی،خودروسازان Archives - صفیر گیلان
صنعت خودرو به توان قطعه‌سازان گیلانی نیازمند است 24 فروردین 1401
مدیرکل صمت گیلان در بازدید از کارخانجات قطعه ساز خودرو:

صنعت خودرو به توان قطعه‌سازان گیلانی نیازمند است

صفیر گیلان؛مدیرکل صمت گیلان توان فنی قطعه سازان گیلانی را تحسین کرد و گفت: با توجه به توان دانش فنی با تکنولوژی روز آمد قطعه‌سازان خودرویی و زنجیره تولید آن در گیلان؛ فضای سرمایه‌گذاری برای تولید خودرو در گیلان مهیاست.