مدیرکل صمت گیلان ،شرکت پوشش ،تولید،صمت گیلان Archives - صفیر گیلان
جان دوباره صنایع پوشش با دستگاه های مدرن/آغاز تولید شرکت صنایع پوشش در ماه آینده 24 اردیبهشت 1402
مدیرکل صمت گیلان،

جان دوباره صنایع پوشش با دستگاه های مدرن/آغاز تولید شرکت صنایع پوشش در ماه آینده

مدیرکل صمت گیلان در بازدید از شرکت پوشش از راه اندازی این شرکت در ماه آینده خبر داد.