مدیرکل صنعت،معدن و تجارت گیلان،رکن اصلی،معدن، تیمور پورحیدری Archives - صفیر گیلان
معدن، رکن اصلی آبادانی و عمران است 23 فروردین 1401
مدیرکل صنعت،معدن و تجارت گیلان در بازدید از معادن،

معدن، رکن اصلی آبادانی و عمران است

صفیر گیلان،مدیرکل صمت گیلان از سه معدن فعال رودبار بازدید کرد و گفت: یک رکن اصلی آبادانی و عمران؛ معدن است وبه طور کلی، معادن زیربنای توسعه و پیشرفت هستند.