مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان،محصولات صنعتی گیلان،پل صادرات،بازار فراملی،روسیه و قفقاز Archives - صفیر گیلان
محصولات صنعتی گیلان قابلیت حضور در بازار فراملی رادارند/ گیلان می تواند پل صادراتی تولیدات صنعتی کشور به روسیه و قفقاز باشد 02 شهریور 1401
در دیدار مدیرکل صمت گیلان با مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه مطرح شد:

محصولات صنعتی گیلان قابلیت حضور در بازار فراملی رادارند/ گیلان می تواند پل صادراتی تولیدات صنعتی کشور به روسیه و قفقاز باشد

مدیرکل صنعت گیلان چه میزبان مدیر کل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران در محل اداره کل صمت بود در این دیدار اظهار داشت: بسیاری از محصولات شاخص صنعتی گیلان توان و قابلیت حضور در بازارهای فراملی را دارند.