مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، انجمن حمایت از حقوق، مصرف کنندگان :مصرف کننده ، واحدهای تولیدی Archives - صفیر گیلان
اهدا تندیس به ۶ شرکت صنعتی حامی حقوق مصرف کنندگان /تشکیل ۸۴۱۹ پرونده تخلف در ۸ ماه گذشته در حمایت از مصرف کنندگان 09 آذر 1402
پورحیدری در هفتمین مراسم اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان ،

اهدا تندیس به ۶ شرکت صنعتی حامی حقوق مصرف کنندگان /تشکیل ۸۴۱۹ پرونده تخلف در ۸ ماه گذشته در حمایت از مصرف کنندگان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان ضمن معرفی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اهداف تشکیل آن گفت: هرجا انحصار باشد مصرف کننده دچار مشکل می شود، رقابت بین واحدهای تولیدی جهت ارتقا کیفیت ضروری است.