مدیرکل فرهنگ و اسلامی گیلان،ماناترین،ثقتی،فرهنگ و هنر،ارشاد گیلان Archives - صفیر گیلان
فرهنگ و هنر ماناترین ابزار برای دستیابی به اهداف انقلاب است 26 تیر 1401
مدیرکل فرهنگ و اسلامی گیلان،

فرهنگ و هنر ماناترین ابزار برای دستیابی به اهداف انقلاب است

ثقتی ماناترین ابزاری که در دست کارگزاران است را ابزار فرهنگ و هنر دانست و افزود: بدون شک هر هدفی که بر این مقیاس تعریف شود حتما به مقصود خود خواهد رسید.