مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ،خبرنگار،انگشت نشانه، شمسایی، جرم، حرفه خبرنگاری، تاختن بر خبرنگار ، جامعه رسانه‌ای ، Archives - صفیر گیلان
نباید انگشت اتهام را به سمت خبرنگاران نشانه رفت/ نباید به‌خاطر یک جرم، به کل حرفه خبرنگاری تاخت و جامعه رسانه‌ای را متهم کرد /آزادی ۸ روزنامه نگار بازداشتی 10 آبان 1401
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی،

نباید انگشت اتهام را به سمت خبرنگاران نشانه رفت/ نباید به‌خاطر یک جرم، به کل حرفه خبرنگاری تاخت و جامعه رسانه‌ای را متهم کرد /آزادی ۸ روزنامه نگار بازداشتی

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی درباره خبرنگاران بازداشتی حوادث اخیر گفت: از روز سی‌ام شهریورماه که متوجه دستگیری‌ها شدیم، پیگیری‌ها با نهادهای امنیتی برای مشخص شدن وضعیت آن‌ها انجام شد و همچنان ادامه دارد و تاکنون هشت نفر آزاد شده‌اند.