مدیرکل میراث‌فرهنگی، طرح گردشگری،گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان : Archives - صفیر گیلان
صدور موافقت‌نامه اصولی برای ایجاد ۱۷ طرح گردشگری در گیلان 22 آذر 1402
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان :

صدور موافقت‌نامه اصولی برای ایجاد ۱۷ طرح گردشگری در گیلان

صفیر گیلان،مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان از صدور موافقت‌نامه اصولی برای ایجاد ۱۷ طرح گردشگری در گیلان خبر داد