مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، تأسیسات گردشگری، پرونده Archives - صفیر گیلان
مخالفت با ۱۹ پرونده به دلیل عدم شرایط لازم جهت اجرای تأسیسات گردشگری 23 دی 1402
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان،

مخالفت با ۱۹ پرونده به دلیل عدم شرایط لازم جهت اجرای تأسیسات گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان ادامه داد: ۴ پرونده به دلیل عدم ارائه مستندات لازم شرایط طرح در کمیته یادشده را نداشت و مقرر شد پس از بررسی بیشتر مراتب در کمیته فنی آینده طرح موضوع شود و همچنین ۱۹ پرونده نیز به دلیل نداشتن شرایط لازم جهت اجرای تأسیسات گردشگری مخالفت شد.