مدیرکل نوسازی مدارس،مدرسه‌ساز،فپروژه خیری،جشنواره‌ی خیّرین مدرسه‌ساز استان گیلان Archives - صفیر گیلان
برگزاری جشنواره‌ی خیّرین مدرسه‌ساز استان گیلان اولین بار در پروژه خیری 22 خرداد 1403
مدیرکل نوسازی مدارس گیلان عنوان نمود:

برگزاری جشنواره‌ی خیّرین مدرسه‌ساز استان گیلان اولین بار در پروژه خیری

بی‌شک اولویت برنامه‌های کشوری که دغدغه توسعه پایدار را دارند می‌بایست در راستای تقویت و توسعه فضاهای آموزشی برای پرورش سرمایه‌های انسانی خود باشد.