مدیرکل نوسازی مدارس گیلان، نوسازی مدارس گیلان،مادر شهیدان امام پناهی، مادر، شهیدان امام پناهی،امام پناهی Archives - صفیر گیلان
مدیرکل نوسازی مدارس گیلان با مادر شهیدان امام پناهی در فومن دیدار کرد 05 بهمن 1400
در راستای تکریم خانواده معزز شهدا و ایثارگران

مدیرکل نوسازی مدارس گیلان با مادر شهیدان امام پناهی در فومن دیدار کرد

صفیر گیلان؛مادر شهیدان امام پناهی سه شهید عزیز در جنگ تحمیلی برای دفاع از مهین عزیز اسلامی تقدیم انقلاب اسلامی نموده است.