مدیرکل ورزش و جوانان گیلان،اخبار گیلان،ازدواج،ازدواج جوانان،جهانبخش آرمان،روز جوان،هفته جوان Archives - صفیر گیلان
راه اندازی ستاد «سامان ازدواج» از اولویتهای اداره کل ورزش و جوانان گیلان در حوزه جوانان.. 15 اسفند 1401
جهانبخش آرمان خبر داد؛

راه اندازی ستاد «سامان ازدواج» از اولویتهای اداره کل ورزش و جوانان گیلان در حوزه جوانان..

جهانبخش آرمان مدیر کل ورزش و جوانان گیلان بیان داشت راه اندازی ستاد سامان ازدواج از اولویتهای دستگاه ورزش در حوزه جوانان خواهد بود.