مدیرکل ورزش و جوانان گیلان ،شناسایی جوانان ،فعالیت، سازمانهای مردم نهاد Archives - صفیر گیلان
شناسایی جوانان فعال و اثرگذار هر شهرستان برای فعالیت در سازمانهای مردم نهاد 16 مهر 1401
مدیرکل ورزش و جوانان گیلان :

شناسایی جوانان فعال و اثرگذار هر شهرستان برای فعالیت در سازمانهای مردم نهاد

برگزاری جام ملی پرچم ، ایجاد انگیزه فراوان در بین جوانان روستاها و محلات کرده و تحول بزرگی در شناسایی و معرفی استعدادهای ورزش کشور بوجود می آورد