مدیریت بحران-شهردار رشت-برف-فاطمه شیرزاد-شورای شهر رشت-شهردار رشت-شهر رشت-ساماندهی- کارتن خواب‌-ه Archives - صفیر گیلان
اسامی مافیای ساخت و ساز غیر مجاز در رشت با حمایت حاکمیت فاش می شود/بارش برف به معضلی برای شهروندان تبدیل نشود/ساماندهی کارتن خواب‌ها در بحران در دستور کار شهرداری قرار گیرد 05 اسفند 1399
شهردار رشت در جلسه ستاد مدیریت بحران

اسامی مافیای ساخت و ساز غیر مجاز در رشت با حمایت حاکمیت فاش می شود/بارش برف به معضلی برای شهروندان تبدیل نشود/ساماندهی کارتن خواب‌ها در بحران در دستور کار شهرداری قرار گیرد

شهردار رشت تخریب ساختمان‌های غیرمجاز را نوعی خدمت به شهروندان دانست و یادآور شد: ما در شهرداری رشت در برابر هرگونه فساد و زیاده‌خواهی ایستادگی خواهیم کرد و این رویکرد تمام مدیران و دوستان ما در شهرداری رشت است.