مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان،نابینایان،حسین ابراهیمی ،تامین اجتماعی Archives - صفیر گیلان
افراد توانخواه و دارای شرایط خاص باید بتوانند به سهولت از خدمات درمانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی بهره مند شوند 09 مرداد 1402
مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان عنوان کرد

افراد توانخواه و دارای شرایط خاص باید بتوانند به سهولت از خدمات درمانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی بهره مند شوند

دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان با اعضا انجمن نابینایان به منظور بررسی راهکارهای موجود جهت ارائه تسهیلات ویژه درمانی به نابینایان و کم بینایان دیدار و گفتگو نمود