مدیریت مصرف - میری نرگسی-شرکت توزیع برق گیلان -پایداری برق Archives - صفیر گیلان
مدیریت مصرف باعث پایداری برق کشور خواهدشد 22 دی 1399

مدیریت مصرف باعث پایداری برق کشور خواهدشد

محمدعلی میری نرگسی از لزوم به کار گیری راهکارهای ساده برای مدیریت مصرف در فصل زمستان برای همراهی در پایداری برق کشور خبر داد.