مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان ، درمانگاه لوشان،درمان لوشان،دکتر حسین ابراهیمی Archives - صفیر گیلان
درمانگاه لوشان از عقب ماندگی های زیاد رنج می برد 28 دی 1402
مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان گفت :

درمانگاه لوشان از عقب ماندگی های زیاد رنج می برد

ابراهیمی افزود؛ لوشان متاسفانه بدلیل دوری از مرکز استان دچار عقب ماندگیهای بسیار گردیده و نیازمند توجه بیشتر در همه زمینه ها بویژه در حوزه درمان می باشد