مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه ،فروردین ، بازرسان سلامت، توزیع مواد غذایی ، اماکن عمومی Archives - صفیر گیلان
بیش از ۶۴ هزار بازدید تاکنون توسط بازرسان سلامت محیط و کار انجام شده است 15 فروردین 1403
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه ؛

بیش از ۶۴ هزار بازدید تاکنون توسط بازرسان سلامت محیط و کار انجام شده است

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه از انجام بیش از ۶۴ هزار بازدید از ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۲ تا ۱۴ فروردین ماه سال نو توسط بازرسان سلامت محیط و کار سراسر استان از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی خبر داد